19006172

Xử lý đất thương mại, dịch vụ hết thời hạn sử dụng 50 năm

Xử lý đất thương mại, dịch vụ hết thời hạn sử dụng 50 năm

Xử lý đất thương mại, dịch vụ hết thời hạn sử dụng 50 năm? Tôi có một mảnh đất diện tích 1000 m2 đất trong đó có 500 m2 đất ở được sử dụng lâu dài; còn lại đất sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tôi có thắc mắc về phần đất thương mại dịch vụ đó là thời hạn sử dụng được ghi nhận tên giấy chứng nhận của tôi đến tháng 11/2064. Vậy đến hết thời hạn đó tôi có xin sử dụng thêm được không? Nếu không xin thêm được thì xử  lý như thế nào?Hết thời hạn sử dụng 50 nămTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn về vấn đề: Xử lý đất thương mại, dịch vụ hết thời hạn sử dụng 50 năm; tổng đài xin tư vấn như sau:

Thứ nhất về thời hạn sử dụng đất thương mại, dịch vụ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai năm 2013 :

“3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.”

Như vậy, thời hạn sử dụng đất thương mại dịch vụ là 50 năm, nếu thời hạn sử dụng của mảnh đất trên hết thì người sử dụng đất có thể làm đơn thủ tục xin gia hạn thời gian sử dụng đất và được cơ quan Nhà nước xem xét việc có được tiếp tục gia hạn hay không. Thời hạn gia hạn sử dụng đất không quá 50 năm.

Đối với trường hợp cua bạn:

Bạn có 500 m2 đất sử dụng với mục đích sử dụng là kinh doanh thương mại, dịch vụ và được sử dụng đất đến hết tháng 11/2064. Do đó trước khi hết thời hạn sử dụng đất trên bạn có thể làm hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất. Và nếu bạn được gia hạn thời hạn sử dụng đất thì thời hạn gia hạn tối đa là 50 năm.

Thứ hai về xử lý đất thương mại, dịch vụ hết thời hạn sử dụng 50 năm

Nếu hết thời hạn 50 năm nêu trên mà bạn không được tiếp tục gia hạn thời gian sử dụng đất thì căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

1.Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;”

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, trường hợp Nhà nước cho người sử dụng đất thuê đất nhưng hết thời hạn sử dụng mà không được gia hạn thì Nhà nước sẽ thu hồi đất. Do đó nếu bạn không được gia hạn thời gian sử dụng 500 m2 đất thương mại dịch vụ thì bạn sẽ bị tiến hành thu hồi đất theo quy định nêu trên khi hết thời hạn sử dụng.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: xử lý đất thương mại, dịch vụ hết thời hạn sử dụng 50 năm.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Doanh nghiệp xin gia hạn thời gian thuê đất sản xuất kinh doanh

Có được gia hạn khi hết thời hạn sử dụng đất kinh doanh?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc.

luatannam