19006172

Xử lý trường hợp hợp tác xã nhận góp vốn quyền sử dụng đất nhưng giải thể

Xử lý trường hợp hợp tác xã nhận góp vốn quyền sử dụng đất nhưng giải thể

Hợp tác xã của chúng tôi có nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất. Hiện nay hợp tác xã đang làm thủ tục tuyên bố giải thể. Vậy cho tôi hỏi với quyền sử dụng đất mà hợp tác xã nhận góp vốn sẽ được giải quyết thế nào? 

hợp tác xã nhận góp vốnTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Xử lý trường hợp hợp tác xã nhận góp vốn quyền sử dụng đất nhưng giải thể; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 177 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“Điều 177. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế khi giải thể, phá sản

2. Quyền sử dụng đất của hợp tác xã khi giải thể, phá sản thực hiện theo quy định sau đây:

b) Đối với đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, do mua tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; đất do thành viên góp quyền sử dụng vào hợp tác xã thì Nhà nước không thu hồi đất, quyền sử dụng đất đó là của hợp tác xã và được xử lý theo điều lệ của hợp tác xã, nghị quyết của đại hội thành viên.”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp hợp tác xã nhận góp vốn quyền sử dụng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất cho cá nhân nhưng hợp tác giải thể thì quyền sử dụng đất không bị Nhà nước thu hồi và hợp tác xã được xác định có quyền sử dụng đất. Việc xử lý quyền sử dụng đất khi giải thể được xử lý theo điều lệ của hợp tác xã, nghị quyết của đại hội thành viên.

hợp tác xã nhận góp vốn

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Xin phép xây dựng tường rào trong khu vực đô thị

Giấy phép xây dựng cho đất thuộc quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi

Trong quá trình giải quyết việc: Xử lý quyền sử dụng đất được góp vốn khi hợp tác xã giải thể, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.