19006172

Xử phạt hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, lấn chiến hành lang

Xử phạt hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, lấn chiến hành lang

Xử phạt hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp lấn chiến hành lang? Tôi làm nhà trên 100 m2 đất nông nghiệp (đất trồng lúa) và một phần thuộc hành lang an toàn giao thông thì bị xử phạt như thế nào? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!Xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệpTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề xử phạt hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp lấn chiến hành lang; tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Thứ nhất về xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 và Điều 57 Luật đất đai số 45/2013/QH13 thì việc xây dựng nhà trên đất trồng lúa trước hết phải chuyển mục đích sử đất đang đất ở trước khi xây dựng. Việc bạn xây dựng nhà ở mà không chuyển mục đích sử dụng sẽ bị coi là hành vi sử dụng đất sai mục đích theo Khoản 3 Điều 12 Luật đất đai năm 2013.

Và theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính khi tự chuyển mục đích sử dụng đất:

“Điều 6. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

3. Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.”

Như vậy, việc bạn xây dựng nhà ở trên 100 m2 đất trồng lúa thì sẽ bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đồng thời phải dỡ bỏ nhà căn nhà đã xây dựng trên đất nông nghiệp đó.

Thứ hai về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 12. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 5, Điểm a Khoản 8 Điều này;

Xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

9. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: Buộc phải đỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, di dời cây trồng trái phép, thu dọn rác, vật tư, vật liệu, chất phế thải, hàng hóa, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.”

Như vậy, việc bạn xây dựng nhà ở trên đất dành cho đường bộ thì sẽ bị sử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Xử phạt hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, lấn chiến hành lang.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Quy định về xử phạt đối với hành vi sử dụng đất sai mục đích

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc về vấn đề: Xử phạt hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, lấn chiến hành lang; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam