19006172

Điều kiện chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Điều kiện chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân; do nhiều yếu tố mà giờ tôi muốn chuyển sang loại hình doanh nghiệp khác là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nếu muốn chuyển như vậy thì có yêu cầu gì không hay chỉ cần quyết định chuyển là được?Doanh nghiệp tư nhânTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 199  Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

“1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân”.

Theo quy định trên, để công ty bạn được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì cần đáp ứng những điều kiện sau:

– Doanh nghiệp sau khi chuyển đổi đáp ứng được các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật doanh nghiệp năm 2014.

– Bạn phải là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau chuyển đổi;

– Bạn phải cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

– Nếu có hợp đồng chưa thanh lý, bạn phải thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.

– Cam kết bằng văn bản của bạn về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Bên cạnh đó, các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí”

Khi đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trên, bạn có thể chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Bạn có thể tham khảo thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại bài viết: Thủ tục chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam