19006172

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên

Tôi đang có ý định thành lập công ty TNHH một thành viên. Vậy tổ chức bộ máy của công ty tôi có phải theo khuôn mẫu nào không hay tôi có toàn quyền quyết định về mô hình tổ chức công ty?


Bài viết liên quan:


Cơ cấu tổ chức của công ty TNHHTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Điều 85 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có quy định:

“Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.”

Như vậy, pháp luật chỉ quy định công ty bạn cần có Chủ tịch công ty và Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc). Do đó, tùy thuộc vào quy mô công ty mà công ty bạn có thể có thêm những chức danh thấp hơn hoặc có thể tự mình kiêm nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

luatannam