Khởi kiện thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc

Khởi kiện thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc Công ty An Nam cho tôi hỏi những trường hợp nào cổ đông được khởi kiện thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần khi họ làm sai gây thiệt hại cho các cổ đông? Có phải cổ đông nào cũng được khởi kiện không? Bài...

Hợp đồng phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Hợp đồng phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận Anh trai tôi làm giám đốc công ty cổ phần Minh Hoa. Nếu anh tôi muốn ký hợp đồng giữa công ty Minh Hoa với người thân trong gia đình của anh thì hợp đồng đó phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận khi nào? Điều kiện trở thành giám đốc công...

Trả cổ tức cho cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Trả cổ tức cho cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần Tôi là cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần Thiên Hà. Công ty An Nam cho tôi hỏi cổ tức của tôi được chi trả như thế nào? Công ty trả cổ tức cho tôi bằng cổ phần có đúng không? Bài viết liên quan: Cổ phần ưu đãi cổ tức trong công ty cổ phần Quyền...

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần Công ty An Nam cho tôi hỏi công ty cổ phần có thể tổ chức theo những mô hình nào? Có phải bầu người đại diện theo pháp luật của công ty không? Bài viết liên quan: Các loại cổ phần của công ty cổ phần Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần Sổ đăng ký cổ đông Tư...

Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần

Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Cho tôi hỏi muốn làm thành viên hội đồng quản trị thì cần những điều kiện gì? Bài viết liên quan: Cổ phần ưu đãi hoàn lại trong công ty cổ phần Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần Các loại cổ phần của công ty cổ phần Tư vấn pháp...

Thành viên độc lập trong công ty cổ phần

Thành viên độc lập trong công ty cổ phần Công ty An Nam cho tôi hỏi thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần gồm những ai? Bài viết liên quan: Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần Các loại cổ phần của công ty cổ phần Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần Tư...

Cổ phần ưu đãi hoàn lại trong công ty cổ phần

Cổ phần ưu đãi hoàn lại trong công ty cổ phần Công ty An Nam cho tôi hỏi có phải cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có thể yêu cầu công ty mua lại vốn góp bất cứ lúc nào không? Cũng cho tôi hỏi thêm cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có bị hạn chế quyền gì không? Bài viết liên quan: Các loại...

Cổ phần ưu đãi cổ tức trong công ty cổ phần

Cổ phần ưu đãi cổ tức trong công ty cổ phần Công ty An Nam có thể cho tôi biết cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có ưu thế gì so với cổ đông phổ thông? Cảm ơn quý công ty. Bài viết liên quan: Cổ phần ưu đãi biểu quyết trong công ty cổ phần Các loại cổ phần của công...

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH 2 thành viên Tôi vừa là thành viên công ty TNHH hai thành viên, vừa là giám đốc công ty. Hàng tháng tôi vẫn nhận được tiền lương và thưởng. Công ty An Nam cho tôi hỏi tiền chi trả lương và thưởng cho giám đốc có được tính vào chi phí để trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp...

Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên

Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Công ty An Nam cho tôi hỏi kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên có bắt buộc phải có không? Tiêu chuẩn để được làm kiểm soát viên là gì? Bài viết liên quan: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên Giám đốc công ty TNHH một thành viên có phải đóng BHXH? Giảm vốn...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi