19006172

Mua lại phần vốn góp của công ty TNHH 2 thành viên

Mua lại phần vốn góp của công ty TNHH 2 thành viên

Tôi là một thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Nay tôi muốn rút vốn ra đầu tư sang lĩnh vực khác cùng anh trai. Tuy nhiên khi tôi có ý muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho các thành viên khác trong công ty thì không ai có nhu cầu mua; bán cho các thành viên ngoài công ty cũng không ai có nhu cầu mua. Nay tôi có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp này được không?


Bài viết liên quan:


Mua lại phần vốn gópTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 51 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định:

Điều 51. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

2. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

4. Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty.

Mua lại phần vốn góp

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó bạn chỉ có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp khi bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về một trong những vấn đề sau:

– Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

– Tổ chức lại công ty;

– Các trường hợp khác mà bạn quy định.

Ngoài ra, việc mua lại phần vốn góp này chỉ được thực hiện nếu sau khi mua lại, công ty bạn vẫn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Như vậy, do trường hợp của bạn không thuộc trường hợp được yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp theo Điều 52 Luật doanh nghiệp năm 2014 nên khi không muốn góp vốn vào công ty nữa, bắt buộc bạn phải chuyển quyền sở hữu phần vốn góp cho các thành viên khác trong công ty hoặc thành viên ngoài công ty.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam