Nội dung của Điều lệ công ty công ty cổ phần

Nội dung của Điều lệ công ty công ty cổ phần Tôi đang muốn thành lập công ty cổ phần và theo quy định của pháp luật thì trong hồ sơ đăng kí kinh doanh của công ty cổ phần có điều lệ công ty. Vậy tôi muốn hỏi điều lệ công ty cổ phần gồm những nội dung nào vậy?  Hồ sơ đăng kí doanh nghiệp của công ty cổ...

Khởi kiện thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc

Khởi kiện thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc Công ty An Nam cho tôi hỏi những trường hợp nào cổ đông được khởi kiện thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần khi họ làm sai gây thiệt hại cho các cổ đông? Có phải cổ đông nào cũng được khởi kiện không? Bài...

Trả cổ tức cho cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Trả cổ tức cho cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần Tôi là cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần Thiên Hà. Công ty An Nam cho tôi hỏi cổ tức của tôi được chi trả như thế nào? Công ty trả cổ tức cho tôi bằng cổ phần có đúng không? Bài viết liên quan: Cổ phần ưu đãi cổ tức trong công ty cổ phần Quyền...

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần Công ty An Nam cho tôi hỏi công ty cổ phần có thể tổ chức theo những mô hình nào? Có phải bầu người đại diện theo pháp luật của công ty không? Bài viết liên quan: Các loại cổ phần của công ty cổ phần Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần Sổ đăng ký cổ đông Tư...

Nội dung điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Nội dung điều lệ công ty TNHH hai thành viên Tôi và đồng nghiệp đang muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên. Tôi được biết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm Điều lệ công ty nhưng tôi không rõ điều lệ công ty gồm những nội dung gì. Luật sư có thể tư vấn giúp tôi được không? Bài viết liên quan: Trình tự, thủ...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay