Nội dung của Điều lệ công ty công ty cổ phần

Nội dung của Điều lệ công ty công ty cổ phần

Tôi đang muốn thành lập công ty cổ phần và theo quy định của pháp luật thì trong hồ sơ đăng kí kinh doanh của công ty cổ phần có điều lệ công ty. Vậy tôi muốn hỏi điều lệ công ty cổ phần gồm những nội dung nào vậy? Công ty cổ phầnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấnxin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì điều lệ của công ty cổ phần khi đăng kí doanh nghiệp bao gồm một số nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần;

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

+ Quyền và nghĩa vụ của cổ đông;

+ Cơ cấu tổ chức quản lý;

+ Người đại diện theo pháp luật;

+ Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

+ Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

+ Những trường hợp cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần;

+ Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Công ty cổ phần

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Ngoài ra, điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay