Điều kiện họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Tư vấn An Nam cho tôi hỏi, công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hiện đang có lục đục về nội bộ, tôi hiện đang sở hữu 13% vốn điều lệ của công ty, trước đây tôi có đề nghị chủ tịch hội đồng thành viên triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị, tuy nhiên, không được chấp thuận họp. Vậy nên tôi tự mình triệu tập cuộc họp. Vậy các bạn cho tôi hỏi, cuộc họp muốn diễn ra thì cần những điều kiện gì? Nếu lần đầu không đủ điều kiện họp thì điều kiện để có thể tiến hành cuộc họp lần 2, lần thứ 3 là như thế nào?Họp hội đồng thành viênTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật doanh nghiệp năm 2014:

Điều 59. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện như sau:

a) Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp”.

Họp hội đồng thành viên

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, theo quy định trên thì cuộc họp Hội đồng thành viên chỉ có thể diễn ra khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ.

Trong trường hợp cuộc họp đầu tiên không đủ điều kiện họp Hội đồng thành viên thì có thể triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên trong thời gian 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên được triệu tập khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ.

Trong trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày dự định họp lần 2. Trong trường hợp này cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành mà không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ đại diện bởi số thành viên dự họp.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

Chia sẻ bài viết:

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button