19006172

Doanh nghiệp có được mở chi nhánh tại nước ngoài

Doanh nghiệp có được mở chi nhánh tại nước ngoài

Tôi có cấu hỏi về vấn đề doanh nghiệp có được mở chi nhánh tại nước ngoài: Tôi đang có doanh nghiệp tại Việt Nam tôi đã mở chi nhánh tại Việt Nam rồi, giờ tôi muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài. Như vậy, tôi có thể mở chi nhánh tại nước ngoài nước không?Mở chi nhánh tại nước ngoàiTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp năm 2020 có định nghĩa chi nhánh của doanh nghiệp như sau: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp..

Như vậy, chi nhánh là một bộ phận của doanh nghiệp, phụ thuộc vào doanh nghiệp và phải hoạt động đúng ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Mặt khác, tại khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về việc lập chi nhánh của doanh nghiệp như sau:

Điều 45. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp không những có quyền lập chi nhánh trong nước hoặc chi nhánh tại nước ngoài mà doanh nghiệp còn không bị hạn chế số lượng chi nhánh đặt tại một địa phương.

Bạn lưu ý rằng, khi bạn lập chi nhánh tại nước ngoài thì bạn phải có thông báo việc lập chi nhánh này cho cơ quan đăng ký kinh doanh được biết về việc doanh nghiệp của bạn đã lập chi nhánh tại nước ngoài và việc thành lập chi nhánh tại nước ngoài thì bạn phải tuân thủ theo pháp luật của nước nơi bạn lập chi nhánh.

Mở chi nhánh tại nước ngoài

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thủ tục mở chi nhánh cho công ty

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam