19006172

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Tôi là một giáo viên dạy tiếng anh ở trường trung học phổ thông. Nay tôi muốn mở một trung tâm ngoại ngữ để dạy thêm thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ gì?Trung tâm ngoại ngữTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT- BGDĐT có quy định như sau:

“Điều 9. Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

– Cơ sở vật chất của trung tâm;

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm”.

Theo đó, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Một tờ trình xin thành lập trung tâm.

– Một Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

Trung tâm ngoại ngữ

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

   + Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

   + Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

   + Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

   +  Cơ sở vật chất của trung tâm;

   + Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

   + Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

– Một dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam