19006172

Hồ sơ chuyển trụ sở chính công ty cổ phần sang tỉnh khác

Hồ sơ chuyển trụ sở chính công ty cổ phần sang tỉnh khác

Tôi là giám đốc công ty cổ phần Sài Gòn Đại Lợi. Trước đây công ty tôi hoạt động tại Vĩnh Phúc nhưng giờ muốn chuyển trụ sở chính sang Bắc Ninh cho tiện việc nhập nguyên liệu. Vậy tôi cần làm những thủ tục gì?Chuyển trụ sở chínhTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

“Điều 40. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã sdoanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chuyển trụ sở chính

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Kèm theo Thông báo phải có:

Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hp danh đối với công ty hợp danh;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

4. Việc thay đi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.”

Theo quy định trên thì thủ tục công ty bạn cần làm để chuyển trụ sở chính sang Bắc Ninh như sau:
– Bước 1: Thực hiện thủ tục với cơ quan thuế về việc chuyển trụ sở chính

– Bước 2: Gửi 01 bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh gồm những giấy tờ sau:

 + Thông báo thay đổi trụ sở chính.

 + Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

 + Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần;

 + Quyết định Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi trụ sở chính công ty

 + Bản sao hợp lệ biên bản họp của  Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi trụ sở chính công ty

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty bạn và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc về việc công ty bạn thay đổi trụ sở chính.

Bạn có thể tải mẫu Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh mới nhất tại >>> Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam