19006172

Trường hợp không phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp không phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty tư vấn An Nam cho tôi hỏi có trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà không phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp không? Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệpTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có quy định như sau:

“b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 49 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.”

Theo quy định trên, doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong những trường hợp sau:

– Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Những trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải thông báo quy định tại các điều từ Điều 49 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP như: bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Như vậy, công ty bạn có thay đổi về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không thuộc 2 trường hợp nêu trên thì công ty không cần phải “công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp”. Trường hợp này bạn chỉ cần gửi thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh b sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận về nội dung thay đổi. Trường hợp này công ty bạn không phải trả phí.

Bạn có thể tải mẫu thông báo mới nhất tại >>> Thông báo Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam