19006172

Miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên công ty cổ phần

Miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên công ty cổ phần

Công ty An Nam cho tôi hỏi trong trường hợp nào thì miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên công ty cổ phần?Kiểm soát viên công ty cổ phầnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp miễn nhiệm kiểm soát viên như sau:

“1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật này;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định”.

Như vậy, kiểm soát viên bị miễn nhiệm nếu thuộc trường hợp điều lệ công ty quy định hoặc các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 169 nêu trên.

Ngoài ra Khoản 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về các trường hợp bãi nhiệm kiểm soát viên như sau:

“2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông”.

Kiểm soát viên công ty cổ phần

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Vậy nên, kiểm soát viên công ty cổ phần thuộc một trong những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp thì sẽ bị bãi nhiệm.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau:

Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần

Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam