19006172

Thành viên độc lập trong công ty cổ phần

Thành viên độc lập trong công ty cổ phần

Công ty An Nam cho tôi hỏi thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần gồm những ai?


Bài viết liên quan:


Công ty cổ phầnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

“2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.”

Công ty cổ phần

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, nếu thành viên hội đồng quản trị đáp ứng những điều kiện trên thì sẽ trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Khi không còn thỏa mãn điều kiện trên thì thành viên đó đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nữa.

Ngoài ra, bạn có thể vui lòng tham khảo thêm bài viết sau: Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét