19006172

Phạt do không đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Phạt do không đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vừa qua công ty tôi có thông qua quyết định về việc thay đổi một số quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Có một số cổ đông không đồng ý với quyết định này nên có yêu cầu công ty mua lại toàn bộ cổ phần của họ. Công ty tôi đã mua lại số cổ phần đó nhưng chưa đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, nếu không đăng ký như vậy có bị phạt không?



Thay đổi vốn điều lệ công tyTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Để biết cụ thể khi thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần có phải đăng ký hay không thì cần căn cứ vào các quy định sau của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều 24. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân“.

Như vậy, theo quy định trên vốn điều lệ là một trong những nội dung đăng ký doanh nghiệp. Do đó, khi có sự thay đổi cần phải thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 131 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có quy định như sau:
“2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 111 của Luật này. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.”

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo quy định trên thì nếu pháp luật về chứng khoán không có quy định khác thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc mua lại cổ phần, công ty bạn phải làm thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Nếu quá 10 ngày mà công ty bạn chưa đăng ký thay đổi thì có thể bị phạt theo Điều 21 Nghị định 155/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 21. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Theo quy định trên thì tùy từng trường hợp mà công ty bạn có thể bị phạt như sau:

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc mua lại cổ phần.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu công ty bạn không đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc mua lại cổ phần và phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Bạn có thể tham khảo thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty cổ phần tại bài viết: Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam