19006172

Quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào doanh nghiệp

Quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào doanh nghiệp

Khoản 3 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trừ hai trường hợp sau đây.


Bài viết liên quan:


Quyền góp vốn

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty. Đối với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Trường hợp thứ nhất: cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình được hiểu là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào một trong các mục đích sau đây:

+ Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người sau đây: cán bộ, công chức viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân.
+Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

+ Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.  

 Quyền góp vốn

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

 

Trường hợp thứ hai 

Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

 Ngoài hai trường hợp đã kể trên thì mọi cá nhân không phân biệt quốc tịch, nơi cư trú, tôn giáo, mọi tổ chức không phân biệt có tư cách pháp nhân hay không có tư cách pháp nhân, không phân biệt nơi đăng ký trụ sở chính đều có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Quyền tham gia thành lập doanh nghiệp của cá nhân, tổ chức

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam