19006172

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.


Bài viết liên quan:


Người đại diện theo pháp luậtTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định mở rộng số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Theo đó, ngoài công ty hợp danh có các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty thì Điều 13 Khoản 2 Luật doanh nghiệp 2014 còn cho phép công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật tùy thuộc vào điều lệ của công ty quy định số lượng người đại diện theo pháp luật.  

Cũng theo Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể bị thay đổi trong các trường hợp sau đây:

  – Thứ nhất, trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp xuất cảnh có ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình nhưng hết thời hạn ủy quyền người đó không có ủy quyền khác và không trở lại Việt Nam.
Trong trường hợp này, chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thứ hai, Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, Trường hợp thành viên đương nhiên trở thành người đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên nếu như thành viên là cá nhân đang làm đại diện theo pháp luật cho công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự. Trong trường hợp này, thành viên trở thành người đại diện theo pháp luật cho công ty tới khi có quyết định mới của hội đồng thành viên.   

Thứ tư, trường hợp chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

luatannam