19006172

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Gia đình tôi trước đây hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh. Do các anh em nhà tôi mỗi người làm ăn một nơi, không cùng ở quê nữa nên tôi muốn làm thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh. Công ty An Nam có thể cho tôi biết tôi phải làm những gì không?Chấm dứt hoạt độngTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 có quy định về chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh như sau:

“Điều 77. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.”

Theo đó, để chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, bạn cần phải thực hiện như sau:

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;

– Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

– Thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Chấm dứt hoạt động

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Bên cạnh đó, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về cơ quan đăng ký kinh doanh:

“1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)“.

Vậy nên, khi đã chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ cần thiết như phân tích ở trên và thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của hộ kinh doanh, bạn cần gửi thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn đã đăng ký hoạt động.

Bạn có thể tải mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh mới nhất tại: Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam