19006172

Triệu tập họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên

Triệu tập họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên

Các bạn cho tôi hỏi, tôi năm giữ 35% vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Tôi được biết ngoài Chủ tịch Hội đồng thành viên ra thì thành viên công ty sở hữu trên 10% phần vốn góp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định trong Điều lệ công ty quy định thì có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên. Không biết thông tin này có chính xác không? Và nếu như khi có yêu cầu triệu tập thì trong vòng bao nhiêu lâu Chủ tịch Hội đồng thành viên phải triệu tập? Và nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập Họp thì tôi có thể tự tôi có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên được không?Họp Hội đồng thành viênTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

– Thứ nhất, về yêu cầu họp Hội đồng thành viên:

Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 50 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

8. Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:

a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;

d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty”.

Như vậy, theo quy định hiện hành:

Nếu thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định thì có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong trường hợp của bạn, bạn nói, bạn đang nắm giữ 35% vốn điều lệ công ty. Do vậy, trong trường hợp này, căn cứ theo quy định trên thì bạn có quyền yêu cầu triệu tập Hội đồng thành viên.

Họp Hội đồng thành viên

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

– Thứ hai, về thời gian tiến hành triệu tập cuộc họp:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì:

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên“.

Như vậy:

Trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu triệu tập họp thì chủ tịch Hội đồng thành viên phải tiến hành triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên. Nếu quá thời hạn nêu trên mà chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên thì thành viên sở hữu từ 10% vốn điều lệ công ty trở lên hoặc 1 tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định trong Điều lệ công ty được phép tự mình triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên. 

Trong trường hợp của bạn, bạn sở hữu 35% vốn điều lệ, giả định bạn có yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên mà trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu triệu tập họp mà chủ tịch Hội đồng thành viên không tiến hành triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên thì bạn có thể tự mình triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên.

Mọi thắc mắc liên quan bảo hiểm y tế, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam