19006172

Trình tự kiểm tra tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc”

Trình tự kiểm tra tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc”

Tôi mới mở một hiệu thuốc (bán lẻ thuốc). Cho tôi hỏi quy trình để được cấp Giấy chứng nhận đạt  “Thực hành tốt nhà thuốc” được quy định như thế nào? Sau khoảng bao nhiêu ngày tôi có thể nhận được Giấy chứng nhận này?Thực hành tốt nhà thuốcTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 có quy định như sau:

“Điều 5. Trình tự kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”

1. Các Sở Y tế ban hành quy trình và tuân thủ quy trình cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt nhà thuốc” đảm bảo nguyên tắc:

a) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị công nhận cơ sở bán lẻ thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại cơ sở.

b) Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt nhà thuốc” cho cơ sở trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra đạt yêu cầu; hoặc trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế nhận được báo cáo khắc phục những tồn tại đã được nêu trong biên bản kiểm tra.

c) Trường hợp phải kiểm tra lại, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục và đề nghị kiểm tra của cơ sở, Sở Y tế phải tiến hành kiểm tra.

2. Biên bản kiểm tra kèm theo Danh mục kiểm tra phải được người quản lý chuyên môn và trưởng đoàn kiểm tra ký xác nhận, làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở, 01 bản lưu tại Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở hoạt động. (Mẫu số 3/GPP)”.

Thực hành tốt nhà thuốc

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo quy định trên thì từ ngày công ty bạn nộp đơn đề nghị công nhận cơ sở bán lẻ thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, trình tự cấp Giấy chứng nhận sẽ được thực hiện như sau:

– Sở y tế thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc của cơ sở trong khoảng thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị. Nếu cơ sở của bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì công ty bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt nhà thuốc” trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc.

– Nếu công ty bạn chưa điều kiện thì những thiếu sót sẽ được nêu trong biên bản kiểm tra. Nếu công ty bạn đã khắc phục hết những thiếu sót đó thì làm Báo cáo khắc phục và gửi Sở y tế. Tùy vào những thiếu sót của công ty mà Sở y tế sẽ cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” hoặc kiểm tra lại các điều kiện của công ty bạn trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày Sở y tế nhận được báo cáo khắc phục, đề nghị kiểm tra.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Tiêu chuẩn về nhân sự của hiệu thuốc

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam