19006172

Hồ sơ và thời hạn đăng kiểm theo quy định pháp luật hiện hành

Hồ sơ và thời hạn đăng kiểm theo quy định pháp luật hiện hành

Hồ sơ và thời hạn đăng kiểm theo quy định pháp luật hiện hành. Tôi muốn đăng kiểm xe lần đầu thì cần những giấy tờ gì và tới đâu? Xe chỉ cần đăng kiểm 1 lần hay như thế nào? Tôi cảm ơn!Hồ sơ và thời hạn đăng kiểmTư vấn giao thông đường bộ:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty  Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp hồ sơ và thời hạn đăng kiểm theo quy định pháp luật hiện hành của bạn; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về hồ sơ đăng kiểm

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT có quy định như sau:

“Điều 5. Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định

1. Lập Hồ sơ phương tiện

Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:

a) Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe;

b) Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

c) Nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau: Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước; Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá; Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an; Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia;

d) Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).

2. Kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:

a) Các giấy tờ nêu tại các điểm a, b và điểm d khoản 1 Điều này.

b) Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình”.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 6 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định như sau:

“Điều 6. Đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định

1. Việc lập Hồ sơ phương tiện, kiểm định (kể cả khi bổ sung, sửa đổi Hồ sơ phương tiện) đối với xe cơ giới được thực hiện tại bất kỳ Đơn vị đăng kiểm nào trên cả nước”.

Theo đó, bạn đến Đơn vị đăng kiểm bất kỳ và:

– Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.

– Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

– Cung cấp thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

Hồ sơ và thời hạn đăng kiểm

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Thứ hai, về thời hạn của Đăng kiểm

Căn cứ vào khoản 2 Điều 9 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định như sau:

“Điều 9. Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định

2. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định cấp theo chu kỳ kiểm định quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không vượt quá ngày hết hạn của giấy đăng ký xe (nếu có) hoặc ngày xe cơ giới hết niên hạn sử dụng“.

Như vậy, thời hạn của đăng kiểm được thực hiện theo chu kỳ kiểm định quy định Phụ lục VII của Thông tư 70/2015/TT-BGTVT tùy theo từng loại xe. Chủ phương tiện cần tuân thủ đúng chu kỳ kiểm định này.

Trên đây là bài viết về vấn đề hồ sơ và thời hạn đăng kiểm theo quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm do bị mất

Quy định của pháp luật về giấy chứng nhận đăng kiểm và tem đăng kiểm

Nếu còn vướng mắc về vấn đề hồ sơ và thời hạn đăng kiểm xe; bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam