19006172

Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Xin cho hỏi về vấn đề: Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Tôi nghe nói hiện tại pháp luật thừa nhận việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên thỏa thuận như thế nào?. Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!Mang thai hộ vì mục đích nhân đạoTư vấn Hôn nhân gia đình

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn . Về thỏa thuận  mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã có nhiều điểm mới quan trọng, mang tính chất tiến bộ, nhân văn trong chính sách hôn nhân và gia đình, trong đó có quy định cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Khoản 1 Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản. Như vậy, các bên trong quan hệ mang thai hộ (bên nhờ mang thai hộ, bên mang thai hộ) có quyền thỏa thuận về một số nội dung có liên quan tới việc mang thai hộ. Các nội dung thỏa thuận bao gồm:

– Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện có liên quan theo quy định của pháp luật.

– Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

– Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa; hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan;

– Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Tổng đài tư vấn  trực tuyến 24/7: 1900.6172

Để ràng buộc trách nhiệm của các bên, việc thỏa thuận các nội dung nêu trên phải được lập thành văn bản có công chứng theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này.

Tóm lại

Pháp luật hiện tại chỉ công nhận việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, và người yêu cầu mang thai hộ phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Chế độ thai sản cho người mang thai hộ như thế nào?

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ mang thai hộ sinh con

Nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được hỗ trợ tư vấn.

luatannam