19006172

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty tôi là công ty cổ phần, vừa qua công ty tôi có phát hành cổ phiếu huy động thêm vốn. Kết thúc đợt chào bán này, vốn điều lệ công ty tôi tăng thêm 14 tỷ. Công ty tôi phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh như thế nào?Tăng vốn điều lệ công ty cổ phầnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về thay đổi tên doanh nghiệp như sau:

“Điều 44. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cphần, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

a) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

b) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đt chào bán cổ phần.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

5. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

Theo quy định trên thì để đăng ký thay đổi vốn điều lệ thì công ty bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đt chào bán cổ phần.

Chú ý: Quyết định, biên bản họp nêu trên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Sau khi chuẩn bị những giấy tờ nêu trên, bạn nộp trực tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đã đăng ký trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho công ty bạn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ hợp lệ.

Bạn có thể tải mẫu thông báo mới nhất tại: Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam