19006172

Cách tính tiền trợ cấp thôi việc năm 2023 như thế nào?

Cách tính tiền trợ cấp thôi việc năm 2023 như thế nào?

Tôi làm công ty từ ngày 01/05/2004 đến ngày 15/02/2016 tôi nghỉ thai sản 6 tháng rồi tôi tiếp tục làm việc đến ngày 27/2/2023 tôi xin nghỉ việc và được công ty đồng ý. Tôi được đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 12/2010. Vậy cách tính tiền trợ cấp thôi việc cho tôi như thế nào? Xin tư vấn giúp tôi! Chân thành cảm ơn ạ!Cách tính tiền trợ cấp thôi việcTư vấn Luật lao động

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin tư vấn về cách tính tiền trợ cấp thôi việc cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Bộ Luật lao động 2019 quy định như sau:

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.“.

Vấn đề này được hướng dẫn cụ thể hơn tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trong đó:

– Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115; thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176 và thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 128 của Bộ luật Lao động.

– Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người lao động thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật nhưng được người sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

– Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 06 tháng được tính bằng 1/2 năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm làm việc.

Cách tính tiền trợ cấp thôi việc

Tổng đài tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn làm việc cho công ty từ ngày 01/05/2004 đến ngày 27/9/2022 bạn xin nghỉ việc và được công ty đồng ý. Như vậy, bạn có tổng cộng 18 năm 5 tháng làm việc ở công ty. Trong đó:

– Bạn được công ty đóng BHTN từ tháng 12/2010 đến hết tháng 2/2023 là 12 năm 3 tháng;

– Từ ngày 15/02/2016 bạn nghỉ thai sản 6 tháng. Theo Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, 06 tháng này không được tính là thời gian đóng BHTN của bạn

Áp dụng quy định nêu trên, cách tính tiền trợ cấp thôi việc như sau:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc = 18 năm 5 tháng – 11 năm 4 tháng = 7 năm 1 tháng

Theo quy định, 7 năm 1 tháng này được tính tròn thành 7,5 năm, mỗi năm nhận 0,5 tháng tiền lương. Như vậy bạn sẽ nhận được 3.75 tháng trợ cấp thôi việc.

Lưu ý: Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi bạn thôi việc.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về cách tính tiền trợ cấp thôi việc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam