19006172

Cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Tôi làm việc cho công ty từ năm 2012 đến nay. Do doanh nghiệp dưới 10 người nên đến năm 2015 tôi mới được đóng BHTN. Tôi muốn xin nghỉ việc thì trợ cấp thôi việc của tôi sẽ được tính như thế nào?


 Bài viết liên quan:

 


trợ cấp thôi việc

Tư vấn hợp đồng lao động:

Với trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Cách tính trợ cấp thôi việc được quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Bạn đã làm việc cho công ty từ năm 2012 đến nay và từ năm 2015 mới được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, vì thế bạn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể về cách tính trợ cấp thôi việc tại khoản 3 Điều 14 như sau:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

trợ cấp thôi việc

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thời gian tính trợ cấp thôi việc: Căn cứ khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động 2012, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc của bạn là thời gian từ thời điểm bạn bắt đầu làm việc năm 2012 đến thời điểm bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp ngày 01/01/2015. Bạn không nói rõ là bạn bắt đầu làm việc từ đầu hay giữa năm 2012 nên có 2 trường hợp xảy ra:

  • Trường hợp 1: bạn làm việc từ khoảng thời gian ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012 cho đến 31/12/2012 thì thời gian làm việc đủ 06 tháng trở lên và được tính bằng 01 năm làm việc. Vì thế, tổng thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc từ năm 2012 đến 01/01/2015 là 3 năm.
  • Trường hợp 2: bạn làm việc từ khoảng thời gian sau ngày 01/07/2012 đến 31/12/2012 thì thời gian làm việc được tính bằng 1/2 năm. Vì thế, tổng thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc từ năm 2012 đến 01/01/2015 là 2,5 năm.

Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp (từ 01/01/2015) không được tính để chi trả trợ cấp thôi việc mà do Trung tâm dịch vụ việc làm chi trả thông qua trợ cấp thất nghiệp.

Tiền lương = (lương tháng liền kề thứ 1 (LTLK1) + LTLK2 + LTLK3 + LTLK4 + LTLK5 + LTLK6) :6 được dùng để tính trợ cấp thôi việc.

Mức hưởng trợ cấp thôi việc là mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam