19006172

Chấm dứt hợp đồng lao động khi cơ cấu lại công ty phải làm gì

Chấm dứt hợp đồng lao động khi cơ cấu lại công ty phải làm gì

Em chào anh chị ạ. Hiện tại tình hình công ty em có 1 xưởng sản xuất A chủ yếu sửa hàng lỗi, không mang lại doanh thu, hầu như bị âm. Công ty đang định biên lại nhân sự, thay đổi cơ cấu chỉ giữ lại được 1 số bạn luân chuyển qua vị trí khác, số còn lại sẽ cho thanh lý hợp đồng lao động.  Anh chị hiểu về luật cho em hỏi trường hợp này mình cần phải làm gì để tránh sai luật ạ. Theo em tìm hiểu thì khi công ty cơ cấu lại muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì phải bồi thường 1 tháng lương. Như vậy có đúng ko ạ? Em cảm ơn anh chị tư vấn.Chấm dứt hợp đồng lao động khi cơ cấu lại công tyHỗ trợ tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, chấm dứt hợp đồng lao động vì lí do thay đổi cơ cấu công nghệ.

Căn cứ Khoản 11 Điều 34 Bộ luật lao động 2019 và khoản 1, 3, 5, 6 Điều 42 bộ luật lao động năm 2019 có quy định về việc người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc vì lí do thay đổi cơ cấu, công nghệ như sau:

“Điều 34. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật này.

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

6. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.”

Theo quy định nêu trên, người sử dụng lao động vì lí do thay đổi cơ cấu, công nghệ mà buộc phải cho người lao động thôi việc là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ hai, quy định về việc xây dựng phương án sử dụng lao động khi cho người lao động thôi việc vì thay đổi cơ cấu, công nghệ.   

Căn cứ Điều 44 Bộ luật lao động 2019 có quy định như sau:

“Điều 44. Phương án sử dụng lao động

1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

b) Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

c) Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

d) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

đ) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

2. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.”

Như vậy, khi thay đổi cơ cấu, công nghệ mà phải cho nhiều người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng phương án sử dụng lao động.

Thứ ba, các bước thực hiện khi cho nhiều người lao động thôi việc vì lí do thay đổi cơ cấu công nghệ.

Bước 1, xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 điều 44 bộ luật lao động 2019.

Bước 2, lấy ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với những nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Bước 3, người sử dụng lao động thông qua phương án sử dụng lao động đã xây dựng.

Bước 4, thông báo công khai trong thời hạn 15 ngày cho người lao động được biết về phương án sử dụng lao động kể từ ngày được thông qua.

Bước 5, trao đổi về việc cho người lao động thôi việc với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với những nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Bước 6, thông báo tới ubnd cấp tỉnh và người lao động trước 30 ngày về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Bước 7, người sử dụng lao động ban hành quyết định cho thôi việc.

Bước 8, người sử dụng lao động thanh toán trợ cấp mất việc và các quyền lợi khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, trợ cấp mất việc làm đối với người lao động bị thôi việc vì lí do thay đổi cơ cấu, công nghệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật lao động 2019 có quy định như sau:

“Điều 47. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.”

Theo quy định này, người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động khi bị cho thôi việc vì lí do thay đổi cơ cấu, công nghệ sẽ được trả trợ cấp mất việc. mức tối thiểu cho trường hợp này là 2 tháng lương.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật lao động trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam