19006172

Cho 1 người lao động nghỉ việc do tổ chức lại lao động trong công ty

Cho 1 người lao động nghỉ việc do tổ chức lại lao động trong công ty

Tôi có 1 công ty nhỏ chỉ có khoảng 10 người lao động. Do tổ chức lại lao động trong công ty mà tôi buộc lòng phải cho 1 người lao động nghỉ việc vì xét thấy chuyên môn yếu kém. Tôi có cần làm thủ tục xây dựng phương án lao động gì đó hay không? Tôi xin cám ơn!Tổ chức lại lao độngTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Điều 44 Bộ Luật lao động 2012 quy định như sau:

“Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”.

Bên cạnh đó, Điều 13 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 13. Thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế

1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

b) Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;

c) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Tổ chức lại lao động

Tổng đài tư vấn hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Dẫn chiếu các quy định nêu trên tới trường hợp của bạn:

Theo quy định nếu thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động mới có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động.

Bạn cho biết do tổ chức lại lao động trong công ty, bạn chỉ cho 1 người lao động nghỉ việc (vì chuyên môn yếu kém). Vậy nên bạn không cần xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Chấm dứt hợp đồng khi thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam