19006172

Công ty chỉ thông báo 01 lần trước khi tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động

Công ty chỉ thông báo 01 lần trước khi tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động

Em nghỉ 7 ngày cộng dồn trong tháng 4 mà không đưa ra được lý do chính đáng nên bị sa thải. Công ty chỉ thông báo 01 lần cho em thay vì 03 lần như quy định. Em có thể khiếu nại về việc chỉ thông báo 01 lần này tới đâu ạ? Em cám ơn nhiều!Thông báo 01 lầnTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau

2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

Bên cạnh đó, Khoản 12 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

12. Sửa đổi Điều 30 như sau:

“Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Khi phát hiện người lao động có hành vi vphạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm, thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người lao động là người dưới 18 tuổi để tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

2. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của người lao động và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thực hiện như sau:

Thông báo 01 lần

Tổng đài tư vấn hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

a) Người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 123 của Bộ luật lao động, đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp và tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi có sự tham gia của các thành phần thông báo”.

Như vậy, trước đây Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định NSDLĐ phải 03 lần thông báo bằng văn bản tới các thành phần dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động. Tuy nhiên, theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/02/2018) sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì hiện nay NSDLĐ chỉ phải thông báo 01 lần.

Do đó, công ty bạn đã thực hiện đúng theo quy định và bạn không thể khiếu nại về vấn đề này.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Công ty sa thải người lao động có phải thông báo trước không?

Công ty có phải trả lương cho NLĐ bị sa thải do nghỉ việc nhiều ngày?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Bài viết cùng chủ đề:

luatannam