19006172

Đăng ký thang bảng lương khi tăng lương tối thiểu vùng năm 2022

Đăng ký thang bảng lương khi tăng lương tối thiểu vùng năm 2022

Tôi muốn hỏi về đăng ký thang bảng lương khi tăng lương tối thiểu vùng năm 2022. Năm 2020 bên công ty em đăng ký thang bảng lương 4.730.000 đồng. Nay 2022 mức lương tối thiểu vùng I là 5.007.600 đồng. Vậy thang bảng lương của mình đã đăng ký còn hợp lí không? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.Khi tăng lương tối thiểu vùng năm 2019Tư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề đăng ký thang bảng lương khi tăng lương tối thiểu vùng năm 2022; chúng tôi xin đư,ợc tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

Điều 4. Áp dụng mức lương tối thiểu

1. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mặt khác, căn cứ tại Mục 2.6 Điều 6 Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH quy định về mức lương làm căn cứ đóng BHXH như sau:

“Điều 6. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

2.6. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

a) Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

b) Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

Theo quy định trên, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua lao động qua đào tạo, học nghề kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, mặc dù Nghị định 38/2022/NĐ-CP không có điều khoản quy định cụ thể về việc công thêm 7% qua đào tạo như những văn bản trước nhưng Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH hướng dẫn quy định về BHXH có điều khoản hướng dẫn cụ thể về mức lương đóng BHXH. Do đó, về nguyên tắc, vẫn phải áp dụng việc cộng thêm 7% qua đào tạo đối với người lao động khi tham gia BHXH.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP (đã hết hiệu lực từ 01/02/2021) quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương như sau:

“Điều 7. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương

5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.”

Như vậy

Theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng hiện nay ở vùng I sẽ là 4.680.000 đồng/tháng. Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Và khi có sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp cần phải làm thủ tục điều chỉnh lại thang bảng lương.

Khi tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Tư vấn Hợp đồng lao động qua tổng đài 1900 6172

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Năm 2020 bên công ty bạn đăng ký thang bảng lương 4.730.000 đồng. Nay 2022 mức lương tối thiểu vùng I là 4.680.000 đồng. Do đó, nếu đơn vị bạn hoạt động ở vùng I và sử dụng NLĐ đã qua đào tạo thì mức lương tối thiểu vùng sẽ là 5.007.600 đồng. Vì vậy, đơn vị bạn sẽ phải điều chỉnh lại thang bảng lương khi tăng mức lương tối thiểu vùng.

Trên đây là bài viết về vấn đề đăng ký thang bảng lương khi tăng lương tối thiểu vùng năm 2022. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Phân biệt mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở

Thủ tục điều chỉnh thang bảng lương của công ty

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam