19006172

Đồng thời hưởng bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp mất việc

Đồng thời hưởng bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp mất việc

Tôi làm việc tại công ty từ năm 2002, đến nay do công ty thay đổi quy trình sản xuất nên không có nhu cầu sử dụng lao động động nữa nên cắt giảm lao động. Tôi được công ty tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009 đến nay được 7 năm 3 tháng. Vậy tôi có cùng lúc được hưởng trợ cấp mất việc và bảo hiểm thất nghiệp không?


Bài viết liên quan:


trợ cấp mất việcTư vấn hợp đồng lao động:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại khoản 1 Điều 44 Bộ Luật lao động 2012 có quy định:

“1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.”

Công ty có thay đổi về quy trình sản xuất tức là thay đổi về công nghệ; khi thay đổi này dẫn tới việc phải cho người lao động thôi việc thì công ty phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Thời gian để tính hưởng trợ cấp mất việc được xác định theo Khoản 2 Điều 49 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

“2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.”

trợ cấp mất việc

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật việc làm số 38/2013/QH13 như sau:

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp…”

Như vậy, trường hợp của bạn được giải quyết như sau:

– Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (từ đầu năm 2009 đến nay) được tính làm căn cứ để hưởng .

– Thời gian bạn đi làm từ năm 2002 đến hết năm 2008 là thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc.

Theo đó nếu đủ điều kiện hưởng hai loại trợ cấp theo điều kiện nêu trên thì bạn đồng thời được hưởng trợ cấp mất việc và trợ cấp thất nghiệp.

Bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết sau để đảm bảo được quyền lợi: Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp có tính ngày nghỉ lễ tết không?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam