19006172

Nội dung mà NSDLĐ phải công khai tại nơi làm việc năm 2023

Nội dung mà NSDLĐ phải công khai tại nơi làm việc năm 2023

Xin chào tổng đài tư vấn cho tôi hỏi về quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 về những nội dung nào bắt buộc doanh nghiệp phải công khai tại nơi làm việc để đảm bảo vấn đề dân chủ cơ sở? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi tôi xi cảm ơn.Công khai tại nơi làm việcTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn nội dung mà NSDLĐ phải công khai tại nơi làm việc năm 2023; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 43. Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai

1. Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động những nội dung sau:

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

b) Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động;

c) Các thỏa ước lao động tập thể mà người sử dụng lao động tham gia;

d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);

đ) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

e) Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

g) Nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Như vậyTheo quy định mới của Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021 thì có 7 nội dung NSDLĐ sẽ phải công khai tại nơi làm việc, bao gồm:

+) Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

+) Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động;

 

Công khai tại nơi làm việc

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

+) Các thỏa ước lao động tập thể mà người sử dụng lao động tham gia;

+) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);

+) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

+) Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

+) Nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Kết luận: Từ ngày 01/02/2021 NSDLĐ sẽ phải công khai 7 nội dung theo quy định trên tại nơi làm việc để đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Doanh nghiệp có bắt buộc phải lập sổ quản lý lao động không?

Xử phạt công ty không công bố công khai quy chế thưởng tại nơi làm việc

Mọi vấn đề, thủ tục còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn; giải đáp trực tiếp. 

luatannam