19006172

Thông báo cho cơ quan nhà nước khi NLĐ nghỉ việc vì thay đổi cơ cấu 

Thông báo cho cơ quan nhà nước khi NLĐ nghỉ việc vì thay đổi cơ cấu 

Công ty tôi phải cho hơn 10 lao động nghỉ việc vì thay đổi cơ cấu công nghệ. Cho tôi hỏi tôi phải làm thủ tục thông báo cho Sở LĐTBXH như thế nào? Tôi cám ơn nhiều!Vì thay đổi cơ cấuTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề nghỉ việc vì thay đổi cơ cấu; chúng tôi xin trả bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 44 Bộ Luật lao động 2012:

“Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

… 3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh”.

Vấn đề này còn được hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 7. Thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh khi thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh biết trước khi tiến hành cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP”.

Vì thay đổi cơ cấu

Tổng đài tư vấn hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Tuy nhiên, Điều 2 Nghị định 148/2018/NĐ-CP có quy định:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành 
… 
2. Bãi bỏ Điều 7…Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động”.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì khi phải cho thôi việc đối với nhiều người lao động vì thay đổi cơ cấu công nghệ; công ty bạn chỉ cần trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở mà không còn phải thông báo cho cơ quan nhà nước về lao động cấp tỉnh như trước đây.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Mức hưởng trợ cấp mất việc làm

Cho lao động nữ đang mang thai nghỉ việc khi cải tiến thiết bị sản xuất

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam