19006172

Trường hợp nào doanh nghiệp không phải tổ chức hội nghị NLĐ năm 2023

Trường hợp nào doanh nghiệp không phải tổ chức hội nghị NLĐ năm 2023

Xin chào tổng đài tư vấn cho tôi hỏi về vấn đề doanh nghiệp tôi sử dụng dưới 10 người lao động, vậy trong năm 2023 doanh nghiệp có cần phải tổ chức Hội nghị người lao động không? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.Hội nghịTư vấn hợp đồng lao động:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về Trường hợp nào doanh nghiệp không phải tổ chức hội nghị NLĐ năm 2023; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về Hội nghị người lao động như sau:

– Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) tổ chức hằng năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

– Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao động và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận.

– Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 48 Nghị định này.

Mặt khác căn cứ tại Khoản 4 Điều 114 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 114. Hiệu lực thi hành

4. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thì không phải tổ chức hội nghị người lao động và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 47, Điều 48 Nghị định này. Người sử dụng lao động là cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngay 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thì không phải thực hiện tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tại Chương V Nghị định này.

Như vậy 

Theo quy định của Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 thì đối với người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Doanh nghiệp bạn sử dụng dưới 10 người lao động, Do đó từ ngày 01/02/2021 đơn vị bạn sẽ không phải tổ chức Hội nghị người lao động không.

Hội nghị

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận: 

Từ ngày 01/02/2021 doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động.

Trên đây là bài viết về vấn đề trường hợp nào doanh nghiệp không phải tổ chức hội nghị NLĐ từ 2023? Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại:

Có cần công bố công khai thang bảng lương tại nơi làm việc không?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải tiến hành thương lượng tập thể hay không?

Nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam