19006172

Xử lý HĐLĐ vô hiệu từng phần về nội dung tiền lương của người lao động

Xử lý HĐLĐ vô hiệu từng phần về nội dung tiền lương của người lao động

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề đơn vị tôi vừa mới bị thanh tra về HĐLĐ trong đó có khoảng 2 HĐLĐ bị vô hiệu về nội dung tiền lương của NLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Vậy bây giờ đơn vị tôi sẽ phải xử lý như thế nào? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.Nội dung tiền lươngTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn. Với trường của bạn về xử lý HĐLĐ vô hiệu từng phần về nội dung tiền lương của người lao động; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, HĐLĐ vô hiệu từng phần:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 50 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

“Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

3. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.”

Như vậy theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Đơn vị bạn vừa mới bị thanh tra về HĐLĐ trong đó có 2 HĐLĐ bị vô hiệu về nội dung tiền lương của NLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Nếu chỉ có nội dung này quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng thì HĐLĐ này sẽ bị vô hiệu từng phần.

Thứ hai, xử lý HĐLĐ vô hiệu từng phần:

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 44/2013/NĐ-CP thì:

“Điều 10. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần, người sử dụng lao động và người lao động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần đến khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu thì quyền và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật về lao động.

Hợp đồng lao động vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai bên thỏa thuận lại theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của người lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Như vậy, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố HĐLĐ vô hiệu từng phần, đơn vị bạn và NLĐ phải sửa đổi, bổ sung HĐLĐ bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng hoặc giao kết HĐLĐ mới theo quy định của pháp luật.

Nội dung tiền lương

Tư vấn Hợp đồng lao động qua tổng đài 1900 6172

Trong thời gian từ khi tuyên bố HĐLĐ vô hiệu từng phần đến khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu thì quyền và lợi ích của NLĐ được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật về lao động. Ngoài ra, công ty bạn có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương theo quy định với tiền lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của người lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Kết luận:

Trong trường hợp HĐLĐ vô hiệu từng phần về nội dung tiền lương của NLĐ thì hai bên phải sửa đổi, bổ sung HĐLĐ bằng việc ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết về vấn đề xử lý HĐLĐ vô hiệu từng phần về nội dung tiền lương của người lao động. Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại:

HĐLĐ vô hiệu vì hạn chế quyền gia nhập công đoàn của người lao động

HĐLĐ có bị vô hiệu toàn bộ khi hạn chế quyền đình công của NLĐ?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam