Miễn nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngày 31/3/2013 ĐHĐCĐ thường niên công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng tâm đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018. Khi đó vốn nhà nước còn tại công ty là: 277590 cổ phần tương ứng 58,67% nắm cổ phần chi phối. Trong 07 thành viên HĐQT này có 02 thành viên là người...

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần Công ty An Nam cho tôi hỏi thành viên hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm khi nào? Khi thành viên bị miễn nhiệm thì có bắt buộc phải bầu người thay thế không? Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Thành viên độc lập...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay