Tiền lương của giám đốc có trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tiền lương của giám đốc Công ty em là Công ty TNHH một thành viên, vậy tiền lương của Giám đốc công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Có phải tính thuế TNCN không?  Bài viết liên quan: Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 Xử lý hóa đơn khi thay đổi...

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012

Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân Luật sửa đổi, bổ...

Cho thuê nhà cần đóng những loại thuế nào?

Cho thuê nhà cần đóng những loại thuế nào Các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà năm 2015. Tùy vào giá trị của hợp đồng thuê nhà mà cách tính thuế, các loại thuế phải nộp cho thuê nhà cũng khác nhau, có 2 trường hợp cụ thể như sau: Bài viết liên quan: Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 Hướng dẫn...

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2015

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2015 Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2015 theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính. Bài viết liên quan: Tư vấn doanh nghiệp Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Chuyển phương pháp tính thuế Tư vấn pháp...

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Bài viết liên quan: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Cách kê khai quyết toán và hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

Người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế có được giảm trừ gia cảnh

Người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế có được giảm trừ gia cảnh Xin tổng đài hỗ trợ giúp tôi về vấn đề: Người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế có được giảm trừ gia cảnh. Tôi có thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN. Vậy bây giờ tôi muốn làm hồ sơ để miễn giảm thuế thu nhập cá...

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc Xin tổng đài hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Người nộp thuế nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được miễn giảm mức thuế TNCN phải đóng. Đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Bài viết liên quan: Hướng dẫn cách đăng kí mã số thuế cá nhân Cách tính thuê thu nhập...

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân Cho tôi hỏi về hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân. Doanh nghiệp cần phải đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động để phục vụ công tác quyết toán thuế TNCN cuối năm; ngoài ra việc đăng ký MST cá nhân để tạm thời không khấu trừ 10% thuế TNCN cho người...

Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bài viết liên quan: Người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế có được giảm trừ gia cảnh Hồ...

Hưởng lương hưu có được tính là người phụ thuộc

Hưởng lương hưu có được tính là người phụ thuộc Xin cho hỏi về vấn đề: Hưởng lương hưu có được tính là người phụ thuộc. Trước đây tôi công tác tại Trung tâm giáo dục thường xuyên, đã về hưu tháng 2 năm 2015. Vợ tôi bị bệnh ung thư phải nghỉ hưu sớm để điều trị bệnh. Vợ tôi có lương hưu trên 1...

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bài viết liên quan: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc  Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT...

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Bài viết liên quan: Tiền lương của giám đốc có trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 Các khoản...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài Xin cho hỏi về vấn đề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam có thu nhập chịu thuế thì phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho cơ quan Nhà nước. Bài viết liên quan: Thủ tục chuyển địa điểm...

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Xin tổng đài tư vấn giúp tôi về vấn đề: Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Đối với kế toán tại các doanh nghiệp thì tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công là công việc phổ biến nhất...

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung mọt số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Bài viết liên quan: Tiền lương của giám đốc có trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp Thuê nhà cần...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button