19006172

Chủ xe không nhận lại phương tiện thì xử lý thế nào?

Chủ xe không nhận lại phương tiện thì xử lý thế nào?

Trong trường hợp cơ quan công an sau khi tịch thu phương tiện vi phạm nếu hết thời hạn tạm giữ mà chủ phương tiện không tới cơ quan công an nộp phạt và nhận lại phương tiện vậy khi chủ xe không nhận lại phương tiện thì xử lý thế nào?  Khi có quyết định tịch thu phương tiện, thì có được bán đấu giá phương tiện bị tịch thu không? Tôi xin cám ơn!Chủ xe không nhận lại phương tiện

Hỗ trợ tư vấn Luật giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, chủ xe không nhận lại phương tiện thì xử lý thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP trong trường hợp hết thời hạn tạm giữ nhưng chủ phương tiện không tới cơ quan công an nộp phạt cũng như nhận lại phương tiện nhận thì bên cơ quan công an sẽ giải quyết như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được ghi trong quyết định tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc địa phương nơi tạm giữ tang vật, phương tiện và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ;

– Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý;

– Cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện có trách nhiệm tiếp tục quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện khi đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm và trong thời gian niêm yết công khai, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cho đến khi tang vật, phương tiện đó bị tịch thu, xử lý theo quy định;

– Sau khi tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bằng quyết định tịch thu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì được xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Thứ hai, có được bán đấu giá phương tiện bị tịch thu không?

Căn cứ theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 như sau:

“Điều 82. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

1. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xử lý như sau:

đ) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này thì tiến hành thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm để thực hiện việc bán đấu giá; trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá thì thành lập hội đồng để bán đấu giá.

Việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá;”

Chủ xe không nhận lại phương tiện

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì đối với phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thì cơ quan công an sẽ tiến hành thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm để thực hiện việc bán đấu giá; trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá thì thành lập hội đồng để bán đấu giá. Việc bán đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá.

Trên đây là toàn bộ bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Chủ xe không nhận lại phương tiện thì xử lý thế nào?

Nếu còn vướng mắc về vấn đề chủ xe không nhận lại phương tiện thì xử lý thế nào bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Thời hạn thông báo công khai khi hết hạn tạm giữ phương tiện 

Mức phạt người điều khiển sử dụng giấy đăng ký ô tô hết hạn

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét