19006172

Điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành

Điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành

Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Du lịch 2005 và được quy định tại Phụ lục 04 Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014.


Bài viết liên quan:


kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành Tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp về điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

– Đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành, căn cứ theo quy định tại Điều 43 Luật Du lịch 2005, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện:

1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Trong đó, điều kiện thứ ba được Nghị định 92/2007/ NĐ-CP hướng dẫn tại Điều 12 như sau:

Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất là ba năm (đối với kinh doanh lữ hành nội địa); bốn năm (đối với kinh doanh lữ hành quốc tế).

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

a) Quản lý hoạt động lữ hành;

b) Hướng dẫn du lịch;

c) Quảng bá, xúc tiến du lịch;

d) Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

đ) Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

– Đối với kinh doanh lữ hành quốc tế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 46 Luật du lịch 2005:

1.  Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

5. Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ.

Mọi vướng mắc cũng như dịch vụ về điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét