19006172

Điều kiện xuất nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng

Tôi dự định mở công ty xuất nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng. Tôi được biết đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 04 Luật đầu tư 2014. Vậy cụ thể điều kiện kinh doanh là gì?Xuất nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏngTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 1, 3 Điều 7 Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 có quy định:

“Điều 7. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

1. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng các Điều kiện dưới đây:

a) Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng thuê cầu cảng tối thiểu 05 (năm) năm;

b) Có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 m3 (ba nghìn mét khối) đối với LPG;60.000m3 (Sáu mươi nghìn mét khối) đối với LNG; 200.000 Sm3 (hai trăm nghìn mét khối tiêu chuẩn) đối với CNG thuộc sở hữu thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê của thương nhân kinh doanh khí tối thiu 01 (một) năm đi với LPG và 05 (năm) năm đối với LNG và CNG đtiếp nhận khí từ tầu hoặc phương tiện vận chuyển khác.

3. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG ngoài đáp ứng các Điều kiện tại Khoản 1 Điều này phải có cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hệ thống phân phối LNG, bao gồm: Sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê xe bồn LNG hoặc đường ống vận chuyển LNG tối thiểu 01 (một) năm; sở hữu trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện”

Xuất nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo đó, nếu bạn có ý định thành lập công ty xuất nhập khẩu khí thiên thiên hóa lỏng (LNG) thì cần chú ý những điều kiện sau:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

– Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng thuê cầu cảng tối thiểu 05 (năm) năm;

– Có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 60.000 m3 (sáu mươi nghìn mét khối) thuộc sở hữu thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê của thương nhân kinh doanh khí tối thiểu 05 (năm) năm để tiếp nhận LNG từ tầu hoặc phương tiện vận chuyển khác.

– Có cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hệ thống phân phối LNG, bao gồm: sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê xe bồn LNG hoặc đường ống vận chuyển LNG tối thiểu 01 (một) năm; sở hữu trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.