19006172

Hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải gồm những giấy tờ gì?

Đơn vị tôi trước đây có được cấp giấy phép kinh doanh vận tải nhưng bây giờ thay đổi người đại diện thì có cần phải làm hồ sơ cấp lại giấy phép hay không? Hồ sơ xin cấp lại cần chuẩn bị những gì? Thời gian cấp lại có lâu không ạ?hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải

Hỗ trợ tư vấn Luật giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đổi người đại diện cần xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Nghị định 10/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 17. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh).

2. Nội dung Giấy phép kinh doanh bao gồm:

c) Người đại diện theo pháp luật;

Như vậy, đơn vị của bạn đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải nhưng bây giờ thay đổi người đại diện thì cần phải làm hồ sơ cấp lại giấy phép, bởi thay đổi này đồng nghĩa với việc nội dung có trong Giấy phép kinh doanh vận tải bị sai lệch.

Thứ hai, hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 10/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;

b) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định này (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).”

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh của đơn vị bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh và nêu rõ lý do xin cấp lại (theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP);

– Tài liệu chứng minh sự thay đổi về người đại diện.

Thứ ba, quy định về thời hạn cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải

Căn cứ điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 19 Nghị định 10/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 19. Thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép kinh doanh

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh:

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Thay đổi người đại diện phải xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải?

Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải khi bị mất cần giấy tờ gì?

mặt nạ đất sét