19006172

Rút đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn được không?

Rút đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Cho tôi hỏi trường hợp sau: Tôi với chồng tôi do mâu thuẫn, cãi nhau nên tôi đã viết đơn ly hôn, chồng tôi cũng ký nên tôi đã gửi lên Tòa án, nhưng ngay hôm sau tôi với chồng đã làm lành với nhau, thỏa thuận không ly hôn nữa. Tôi muốn xin rút đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn có được trả lại không?Tư vấn Hôn nhân gia đình:Rút đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnTrường hợp rút đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 361 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

“Điều 361. Phạm vi áp dụng

Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Những quy định của Phần này được áp dụng để giải quyết việc dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27, các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29, các khoản 1, 2, 3 và 6 Điều 31, các khoản 1, 2 và 5 Điều 33 của Bộ luật này. 

Trường hợp Phần này không quy định thì áp dụng những quy định khác của Bộ luật này để giải quyết việc dân sự.”

Theo đó, Khoản 2 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự quy định như sau:

“Điều 29. Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

2. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.”

Như vậy, bạn và chồng bạn thuận tình ly hôn được coi là việc dân sự cho nên áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 364 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về trả đơn yêu cầu như sau:

Rút đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

“Điều 364. Trả lại đơn yêu cầu

1. Tòa án trả lại đơn yêu cầu trong những trường hợp sau đây:

e) Người yêu cầu rút đơn yêu cầu;

2. Khi trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo đó, nếu như bạn và chồng không muốn tiếp tục ly hôn thì có thể yêu cầu Tòa án cho rút đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

 Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

Nộp lại đơn ly hôn khi đã rút đơn

Mọi vấn đề, thủ tục còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam