19006172

Thủ tục đăng ký văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký văn phòng đại diện công ty cổ phần

Công ty tôi là công ty cổ phần có trụ sở chính ở Hà Nội. Hiện tại tôi muốn thành lập 1 văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi phải đăng ký văn phòng đại diện này với cơ quan đăng ký kinh doanh như thế nào?Văn phòng đại diệnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký hot động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt đng chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, n phòng đại diện. Nội dung Thông báo gm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ schính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trsở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Thông tin đăng ký thuế;

g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cphần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

Bản sao hợp lệ một trong các giy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.”

Theo quy định trên thì khi muốn mở văn phòng đại diện, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện.

Văn phòng đại diện

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Ngoài ra tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐCP có quy định:

“3. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trong thời hn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.”

Theo đó thì trong khoảng 03 ngày kể từ khi công ty bạn nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 nếu trên; Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện và cập nhật thông tin văn phòng đại diện mới của công ty bạn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo biểu mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính thì lệ phí đăng ký là 100.000 đồng/ lần.

Bạn có thể tải mẫu thông báo mới nhất tại: Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam