19006172

Xe ô tô dùng để kinh doanh vận tải thì có cần phải gắn phù hiệu không?

Xe ô tô dùng để kinh doanh vận tải thì có cần phải gắn phù hiệu không?

Công ty tôi có 5 xe ô tô dùng để kinh doanh vận tải thì có cần phải gắn phù hiệu không? Hồ sơ làm như thế nào để xin cấp phù hiệu cho xe và phù hiệu sẽ có giá trị sử dụng trong bao nhiêu năm?vận tải thì có cần phải gắn phù hiệu

Hỗ trợ tư vấn Luật giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, xe ô tô dùng để kinh doanh vận tải thì có cần phải gắn phù hiệu không?

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 22, khoản 1 và khoản 5 Điều 36 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 22. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu, biển hiệu

1. Đơn vị kinh doanh có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô phù hợp với loại hình kinh doanh đã được cấp phép và đảm bảo nguyên tắc sau:

a) Tại một thời điểm, mỗi xe chỉ được cấp và sử dụng một loại phù hiệu hoặc biển hiệu tương ứng với một loại hình kinh doanh vận tải;

Điều 36. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

5. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu đã được cấp cho đơn vị và xe ô tô vận tải hàng hóa thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng; các đơn vị và phương tiện nêu trên không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Như vậy, theo quy định trên, do thông tin bạn cung cấp không đề cập đến loại hình kinh doanh vận tải nên chúng tôi xin tư vấn như sau: 

+ Nếu công ty bạn thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp thì không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu. Do đó, công ty bạn không phải đăng ký kinh doanh vận tải thì không phải gắn phù hiệu.

+ Nếu công ty bạn thuộc đối tượng kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì phải gắn phù hiệu hoặc biển hiệu tương ứng với loại hình kinh doanh vận tải.

Thứ hai, hồ sơ xin cấp phù hiệu cho xe

Căn cứ khoản 4 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 22. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu, biển hiệu

4. Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu phải đảm bảo đủ các thành phn như sau:

a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định này;

b) Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp công ty bạn muốn được cấp phù hiệu thì hồ sơ cần có những giấy tờ sau:

+) Giấy đề nghị cấp phù hiệu (theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định 10/2020/NĐ-CP).

+) Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký.

Thứ ba, giá trị sử dụng của phù hiệu trong bao nhiêu năm?

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 22. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu, biển hiệu

2. Thời hạn có giá trị của phù hiệu

a) Phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải, phù hiệu cấp cho xe trung chuyển có giá trị 07 năm hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải (thời gian đề nghị trong khoảng từ 01 năm đến 07 năm) và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện;”

Như vậy, theo quy định trên, thời hạn sử dụng của phù hiệu có giá trị 07 năm hoặc theo đề nghị của đơn vị bạn (thời gian đề nghị trong khoảng từ 01 năm đến 07 năm) và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Hồ sơ và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải theo Nghị định 10/2020

Quy định phải gắn phù hiệu đối với xe ô tô đăng ký kinh doanh vận tải