19006172

Quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi đất bị thu hồi

Quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi đất bị thu hồi

Xin cho tôi hỏi là doanh nghiệp bị thu hồi đất với lý do là đất hết thời hạn cho thuê nhưng không được gia hạn thì chúng tôi có được bồi thường chi phí đầu tư vào đất không? Công ty tôi thuê đất trả tiền hàng năm. Nếu được bồi thường thì mức bồi thường được tính như thế nào?Bồi thường chi phíTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi đất bị thu hồi; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi bị thu hồi

Căn cứ theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 76, Luật đất đai năm 2013 :

“Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trường hợp này của công ty bạn thuê đất trả tiền hàng năm và bị thu hồi đất khi hết thời hạn sử dụng đất do không được gia hạn quyền sử dụng đất. Do vậy, công ty bạn sẽ không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi bị thu hồi đất.

Mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi bị thu hồi

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì:

“Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.”

Bồi thường chi phí

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trường hợp này của công ty của bạn sẽ được bồi thường các chi phí đầu tư như: Chi phí san lấp mặt bằng; chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; ….

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Được bồi thường những gì khi nhà nước thu hồi đất thuê của xã

Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm những gì?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi đất bị thu hồi; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam