19006172

Lương thương binh được tăng từ khi nào?

Lương thương binh được tăng từ khi nào?

Tôi là thương binh đang nhận trợ cấp hàng tháng. Tôi nghe có thông tin là lương thương binh được tăng từ 01 tháng 07 năm 2021. Nhưng có người lại nói là tăng từ 01 tháng 01 năm 2022. Mong tổng đài tư vấn chính sách giải đáp giúp tôi là lương thương binh được tăng từ khi nào?Lương thương binh

Luật sư tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp: Lương thương binh được tăng từ khi nào?; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ tại Điều 4 của Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính Phủ có quy định như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo quy định nêu trên, mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh được điều 4 của nghị định 75/NĐCP năm 2021 quy định tại phụ lục II kèm theo nghị định này.

Mặt khác, khoản 2 Điều 15 Nghị định 75/201/NĐ-CP năm 2021 của Chính Phủ có quy định như sau:

“Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021.

2. Chế độ quy định tại Điều 4, 5 và 12 Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.”

Theo quy định nêu trên, điều 4 của Nghị định 75/NĐCP năm 2021 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2021. Như vậy, lương thương binh được tăng từ ngày 01 tháng 07 năm 2021.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về Lương thương binh được tăng từ khi nào?; bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam