19006172

Mức hưởng mai táng phí đối với người có công giúp đỡ cách mạng khi mất

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi bố tôi là người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân, Huy chương kháng chiến đã mất thì người thân có được hưởng chế độ mai táng phí không? Mức hưởng mai táng phí đối với người có công giúp đỡ cách mạng khi mất là bao nhiêu? Theo quy định nào? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.Người có công giúp đỡ cách mạng khi mấtTư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Về mức hưởng mai táng phí đối với người có công giúp đỡ cách mạng khi mất; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Đối tượng là người có công giúp đỡ cách mạng

Căn cứ pháp luật: Điều 38 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

“Điều 38. Điều kiện, tiêu chuẩn người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

2. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến;

3. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.”

Theo quy định nêu trên, đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 bao gồm những người được tặng:

– Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945.

– Huân chương Kháng chiến

– Huy chương Kháng chiến.

Như vậy, bố của bạn là người được nhà nước tặng huy chương kháng chiến hoặc huân chương kháng chiến thì bác là đối tượng người giúp đỡ cách mạng và được hưởng chế độ ưu đãi của pháp lệnh.  

Khi người giúp đỡ cách mạng mất thì thân nhân được hưởng những chế độ gì?

Căn cứ pháp luật: Điều 40 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

Điều 40. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng

1. Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người có công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi.

2. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 38 của Pháp lệnh này đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

3. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người có công giúp đỡ cách mạng chết.

Theo quy định nêu trên, khi người có công với cách mạng mất, thân nhân có thể được hưởng trợ cấp một lần hay còn gọi là tiền huân, huy chương nếu người có công với cách mạng chưa được hưởng. Thân nhân cũng có thể được hưởng 3 tháng trợ cấp hiện hưởng của người có công giúp đỡ cách mạng nếu người có công giúp đỡ cách mạng đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Ngoài 2 khoản trợ cấp có thể được hưởng vừa nêu, thân nhân của người giúp đỡ cách mạng tổ chức mai táng cho người có công giúp đỡ cách mạng sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí.

Như vậy, bố của bạn là người có công giúp đỡ cách mạng. khi người giúp đỡ cách mạng mất, thân nhân tổ chức mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

Mức hưởng mai táng phí đối với người có công giúp đỡ cách mạng khi mất

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức chi trợ cấp mai táng thực hiện theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp mai táng.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đó chết,

Thời điểm hiện tại, mức lương cơ sở theo quy định của nghị định số 24/2023/NĐ-CP là 1.800.000 đồng.

Như vậy, Mức hưởng mai táng phí đối với người có công giúp đỡ cách mạng khi mất là 18.000.000 đồng.    

Làm thế nào để nhận được tiền trợ cấp mai táng phí khi người có công giúp đỡ cách mạng mất.

Căn cứ pháp luật: khoản 1 điều 122 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 122. Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp mai táng

1. Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện mai táng có trách nhiệm lập bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định này kèm bản sao được chứng thực từ giấy báo tử hoặc trích lục khai tử, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi địa phương quản lý hồ sơ người có công.”

Trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chưa hưởng trợ cấp một lần mà chết thì kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định tại Điều 65 Nghị định này gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp giấy báo tử.

Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng chưa hưởng trợ cấp ưu đãi mà chết thì kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định tại Điều 68 Nghị định này gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp giấy báo tử.

Như vậy, để nhận được chế độ mai táng phí khi người có công giúp đỡ cách mạng mất, thân nhân cần chuẩn bị mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP  kèm bản sao được chứng thực từ giấy báo tử hoặc trích lục khai tử, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi địa phương quản lý hồ sơ người có công.

Người có công giúp đỡ cách mạng khi mất

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Kết luận:

Bố của bạn là người có công giúp đỡ cách mạng khi mất thì người tổ chức mai táng phí sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí. Mức hưởng mai táng phí đối với người có công giúp đỡ cách mạng khi mất là 18.000.000 đồng.

Trên đây là bài viết về vấn đề mức hưởng mai táng phí đối với người có công giúp đỡ cách mạng khi mất. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam