19006172

Mức trợ cấp mai táng phí và đối tượng được hưởng năm 2023

Mức trợ cấp mai táng phí và đối tượng được hưởng năm 2023

Vui lòng cho hỏi mẹ tôi 91 tuổi không có lương hưu, đang nhận trợ cấp người cao tuổi hàng tháng, sau khi mất thì được trợ cấp mai táng là bao nhiêu xin cảm ơn!Tư vấn Bảo hiểm xã hội:Mức trợ cấp mai táng phí

Với câu hỏi của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về đối tượng được nhận tiền trợ cấp mai táng

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định Số: 20/2021/NĐ-CP về hỗ trợ chi phí mai táng thì:

Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

Mặt khác, khoản 5 Điều 5 Nghị định Số: 20/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

“5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Như vậy, mẹ bạn không có lương hưu và đang hưởng trợ cấp người cao tuổi hàng tháng nên khi mẹ bạn chết thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng.

Thứ hai, về mức hưởng mai táng phí;

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định Số: 20/2021/NĐ-CP thì:

“2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Thân nhân sẽ được hỗ trợ mai táng phí bằng 20 lần chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. Mà khoản 2 Điều 4 Nghị định này có quy định:

“1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 360.000 đồng.”

Theo đó mức hỗ trợ mai táng phí cho mẹ bạn được tính bằng 360.000 x 20 = 7.200.000 đồng.

Mức trợ cấp mai táng phí

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Như vậy trong trường hợp này, khi mẹ bạn chết thì thân nhân sẽ được hưởng hỗ trợ mai táng phí bằng 7.600.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam