19006172

Người khuyết tật nhẹ khi chết có được hưởng tiền mai táng phí không?

Nội dung câu hỏi:

Người nhà của tôi là người khuyết tật nhẹ không may vừa mới qua đời. Tôi muốn hỏi là Người khuyết tật nhẹ khi chết có được hưởng tiền mai táng phí không?chết có được hưởng tiền mai táng phí

Hỗ trợ tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Các mức độ người khuyết tật theo quy định hiện hành

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định về xác định mức độ khuyết tật:

3. Người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật như sau:

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Người khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

c) Người khuyết tật nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%.

Theo đó, người khuyết tật theo quy định có 3 mức độ khác nhau là người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng và người khuyết tật nhẹ.

Người khuyết tật nhẹ khi chết có được hưởng tiền mai táng phí không?

Căn cứ tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 5. Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.”

Mặt khác, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-Cp có quy định:

“Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Con của người đơn thân nghèo đang nuôi con quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

c) Người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.”

Theo những quy định nêu trên, chỉ có đối tượng người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng là khi chết được hưởng trợ cấp mai táng phí. Đối tượng người khuyết tật nhẹ do không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nên khi chết cũng không được hưởng tiền mai táng phí.

Mức hưởng tiền mai táng phí của người khuyết tật

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.”

Theo quy định nêu trên, mức hưởng tiền mai táng phí của người khuyết tật ít nhất bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện nay là 360.000 đồng. Tức là tiền mai táng phí khi người khuyết tật chết là 7.200.000 đồng.

Tuy nhiên, có những địa phương có thể quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội chung. Đơn cử  như thành phố Hà Nội hiện nay đang quy định mức chuẩn hỗ trợ xã hội là 440.000 đồng nên tiền mai táng phí của người khuyết tật cư trú tại thành phố Hà Nội là 880.000 đồng.   

Kết luận: Người thân của bạn là người khuyết tật nhẹ khi chết sẽ không có chế độ tiền mai táng phí. Vì chế độ mai táng phí hiện nay chỉ dành cho người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng.   

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ chính sách trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam